ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ / EXAMS
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ – DEUTSCH  

1. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
2. Österreichisches Sprachdiplom Deutsch
3. Ινστιτούτο Γκαίτε
4. Universitè de Genève

 
   
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ – PORTUGUÊS  
1. Universidade de Lisboa
 
   
   
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ – GREEK FOR FOREIGNERS  
1. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας – Centre of the Greek Language
 
   
   
   
   
   
   
   
ΠΙΣΩ ΕΠΟΜΕΝΗ