ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Αγγλικά Γαλλικά Γερμανικά Πορτογαλικά  
 

 

Γερμανικά

Λόγω της αυξανόμενης ζήτησης της Γερμανικής γλώσσας στην Ελλάδα, το Κέντρο μας δεν μπορούσε παρά να ανταποκριθεί στη ζήτηση αυτή και να δημιουργήσει τμήμα Γερμανικών.

Η γνώση της συγκεκριμένης γλώσσας έρχεται με ευχάριστο κι αποτελεσματικό τρόπο, μέσω σύγχρονων κι ελκυστικών μεθόδων. Έτσι, σύντομα οι μαθητές μιλάνε άπταιστα τη γλώσσα κι είναι απόλυτα έτοιμοι για τις επίσημες εξετάσεις των Υπουργείων Παιδείας Ελλάδας και Αυστρίας, του Ινστιτούτου Γκαίτε, καθώς και του Πανεπιστημίου της Γενεύης.


Χώρες όπου τα Γερμανικά είναι επίσημη γλώσσα
Συνοπτικός πίνακας εξετάσεων Γερμανικών στην Ελλάδα