ΠΡΟΦΙΛ
Διευθυντής Διδακτικό Προσωπικό Κτίριο Μέσα Διδασκαλίας  
 

 

Μέσα διδασκαλίας

‘Τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται μέσω του παιχνιδιού!’ είπε πριν από περίπου 2.400 χρόνια, ο αρχαίος φιλόσοφος Πλάτων, κάτι που παραμένει διαχρονικό και ισχύει σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης.

Έτσι, αν η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας περιλαμβάνει και στοιχεία παιχνιδιού, τότε η γνώση αποκτάται πιο ευχάριστα κι αποτελεσματικά με τη συμμετοχή όλων των αισθήσεων.

Ακολουθώντας τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας, χρησιμοποιούμε πλέον στο Κέντρο μας Διαδραστικό Πίνακα (Interactive Whiteboard), ο οποίος κάνει το μάθημα πιο ενδιαφέρον και βοηθάει στην καλύτερη αφομίωση της ύλης.

Πέρα απ΄αυτό, χρησιμοποιούμε ψηφιακές πλατφόρμες και τάμπλετς, που δίνουν μια ακόμα πιο ευχάριστη νότα στο μάθημα, καθώς οι σημερινοί σπουδαστές είναι πλέον εξοικειωμένοι με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων στην εκπαίδευση.

Επίσης, έχουμε ενσωματώσει στη διδασκαλία μας και το Σύστημα A.R.S. (Audience Response System), μια τεχνολογική εκπαιδευτική καινοτομία στην οποία ο κάθε μαθητής έχει το δικό του τηλεχειριστήριο κι απαντά στις ερωτήσεις που εμφανίζονται στον πίνακα. Έπειτα, μέσω των απαντήσεων που δίνονται, διορθώνει ο ίδιος τυχόν λάθη του, κάτι που συμβάλλει στην αυτοβελτίωσή του.

Εκτός από τα παραπάνω, υπάρχουν κι άλλα βοηθητικά μέσα, όπως κασετόφωνα, βίντεο, κάρτες, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, CDs, CD-Roms, DVDs, τα οποία βοηθούν τους μαθητές να συλλάβουν τη γνώση χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερα αισθητήρια. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο η μάθηση παρουσιάζεται στην τελειότερή της μορφή!