ΠΡΟΦΙΛ
Διευθυντής Διδακτικό Προσωπικό Κτίριο Μέσα Διδασκαλίας  
 

 

Τίτλοι σπουδών Γεωργίου Βαβουλίδη

Ο Γεώργιος Βαβουλίδης απέκτησε το πιστοποιητικό Proficiency του University of Cambridge (C.P.E.) τον Ιούνιο του 1993. Έχει Σπουδές Μεθοδολογίας στο Monkstown Park, Language & Activity Centre (1997) και το University College Dublin (2000). Είναι κάτοχος Πανεπιστημιακού Διπλώματος Πορτογαλικής Γλώσσας από το Universidade de Lisboa (2002), αριστούχος στις εξετάσεις καθηγητών T.K.T. του University of Cambridge (2006), C.E.T.T. του Hellenic American University (2007), E.T.E.C.T. – Level 7 του Hellenic American University (2017), πιστοποιημένος από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) και τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων κι Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) Αποτελεί ενεργό μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Καθηγητών Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών και του Europalso Society for Quality Testing, έχοντας διατελέσει επιτηρητής και τομεάρχης στις εξετάσεις του University of Cambridge και του English Speaking Board (E.S.B.)